DIGITALA TILLGÅNGAR OCH VÄRDEINVESTERING

KREEJTKREEJT AB grundades 2010 av Håkan Liljeqvist och har sin bas i Jönköping. KREEJT är fokuserat på att skapa egna digitala tillgångar och investera i andra tillgångar efter en noggrann bedömning. Detta ska ske med långsiktighet och med ambition att skapa affärsnytta och en bättre värld.

Den egna operativa verksamheten i bolaget utgörs idag av ett nätverk av webbsidor där innehållsproduktion, digital marknadsföring, konverteringsoptimering och webbstrategi är avgörande faktorer för att skapa framgång.

Dessa projekt skapar en bra grund för satsningar i nya egna projekt och långsiktiga investeringar i andra företag som skapar värde över tid. Strategin är alltså att fördela bolagets kassaflöde mellan den egna verksamheten och investeringar i andra tillgångar. Det senare i enlighet med de tankar och strategier som brukar benämnas som värdeinvestering. Läs mer om verksamheten här.