DIGITALA TILLGÅNGAR OCH VÄRDEINVESTERING

KREEJTKREEJT AB grundades 2010 av Håkan Liljeqvist och har sin bas i Jönköping. KREEJT är fokuserat på att skapa egna digitala tillgångar och investera i andra tillgångar efter en noggrann bedömning. Detta ska ske med långsiktighet och med ambition att skapa affärsnytta och en bättre värld.

Den egna operativa verksamheten i bolaget utgörs idag av skapande och underhåll av digitala tillgångar där innehållsproduktion, digital marknadsföring, konverteringsoptimering och webbstrategi är avgörande faktorer för att skapa framgång.

Dessa projekt skapar en bra grund för satsningar i nya egna projekt och långsiktiga investeringar i andra företag som skapar värde över tid. Strategin är alltså att fördela bolagets kassaflöde mellan den egna verksamheten och investeringar i andra tillgångar. Det senare i enlighet med de tankar och strategier som brukar benämnas som värdeinvestering. Läs mer om verksamheten här.