VERKSAMHET

KREEJT utvecklar egna digitala tillgångar och fördelar sitt kassaflöde på den egna verksamheten men också på investering i andra företag där det finns långsiktig värdetillväxt.

Digitala tillgångar

Den egna operativa verksamheten i bolaget utgörs idag av skapande och underhåll av digitala tillgångar där innehållsproduktion, sökmotoroptimering (SEO), annan digital marknadsföring, konverteringsoptimering och en övergripande webbstrategi är avgörande faktorer för att skapa framgång.

Värdeinvestering

KREEJT har en strategi som innebär att bolagets kassaflöde till del återinvesteras i den egna verksamheten men också på andra tillgångar efter en noggrann bedömning. Det innebär i nuläget att KREEJT förvaltar en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i noterade bolag. Det är möjligt att KREEJT i framtiden även kommer att investera utanför den öppna aktiemarknaden, direkt i sunda och värdeskapande företag som en stabil och långsiktig ägare. Kontakta oss om ni söker en ägare så gör vi en bedömning om vi är rätt partner för er.

Den investeringsstrategi som KREEJT använder brukar benämnas som värdeinvestering. Det är en strategi som kortfattat innebär att vi köper andelar i bolag, aktier, som vi anser kan köpas till ett lägre pris än dess inneboende värde. Värdeinvesterare söker aktivt efter företag som de bedömer att marknaden har undervärderat. De tror att marknaden överreagerar på goda och dåliga nyheter, vilket resulterar i rörelser i aktiekurserna som inte överensstämmer med företagets långsiktiga fundamenta. Detta resulterar i att det uppstår möjligheter för värdeinvesterare att köpa dessa tillgångar till ett bra pris och med säkerhetsmarginal när marknaden är överdrivet pessimistisk eller har missbedömt bolaget i fråga.

Förebilder inom värdeinvestering är exempelvis Warren Buffett och hans läromästare Benjamin Graham och det finns åtskillig litteratur som kan ge den intresserade mer info om dessa herrar och deras investeringsfilosofi.