Välkommen till Kreejt AB, en plattform med syfte att skapa värde, mening och glädje. Bolagets verksamhet består av produktion av digitala tillgångar, investeringar i digitala tillgångar och teknologier, utvinning av digitala tillgångar, digital marknadsföring, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Easy as 1-2-3 🙂