Välkommen till Kreejt AB, ett privat aktiebolag och en plattform för familjen Liljeqvist.

Kreejt AB är sedan 2010 organiserat som ett familjeföretag med fokus på det helägda dotterbolaget Möbleriet Jönköping AB, skapande verksamhet och långsiktig kapitalförvaltning av det egna kapitalet.

Målet är helt enkelt att skapa värde och bidra till samhället på ett positivt sätt.