Välkommen till Kreejt AB

Kreejt AB grundades 2010 och har sin bas och sitt hjärta i Småland och staden Jönköping.

Idag är Kreejt AB två saker; en plattform för investeringar av eget kapital och ett ägarbolag.

Målet är att skapa värde och bidra till samhället på ett positivt sätt.