Välkommen till Kreejt AB, ett privat aktiebolag och en plattform för familjen Liljeqvist med syfte att skapa värde, skapa affärer och förvalta företagets kapital.

Med start i december 2022 så kommer Kreejt AB att som en försöksverksamhet bedriva försäljning av ved. Målgrupp är privatkunder. Denna verksamhet kommer till att börja med ske i liten skala för att på detta sätt testa marknaden och vilka förutsättningar som finns.

Med start i januari 2023 kommer Kreejt AB också bedriva försäljning via Tradera. Även detta är en försöksverksamhet i liten skala för att se om detta kan vara ett lämpligt affärsområde för företaget framåt. Kreejts Tradera-auktioner kan besökas här.

Kreejt är sedan 2010 organiserat som ett familjeföretag, med fokus på långsiktig kapitalförvaltning av det egna kapitalet. Detta baserat på sin egen oberoende analys. Syftet är att skapa värde, mening och glädje. Målet är helt enkelt att bidra positivt till det samhälle vi lever och verkar i.

Bolaget förvaltar sina tillgångar genom investeringar i företag, människor, digitala tillgångar samt bedriver handel med värdepapper.

Bolaget bedriver också försöksverksamhet för att utveckla nya affärer.