Välkommen till Kreejt AB, ett privat aktiebolag och en plattform för familjen Liljeqvist med syfte att skapa värde, skapa affärer och förvalta företagets kapital.

Kreejt är sedan 2010 organiserat som ett familjeföretag, med fokus på långsiktig kapitalförvaltning av det egna kapitalet. Detta baserat på sin egen oberoende analys. Syftet är att skapa värde, mening och glädje. Målet är helt enkelt att bidra positivt till det samhälle vi lever och verkar i.

Bolaget förvaltar sina tillgångar genom investeringar i företag, människor, digitala tillgångar samt bedriver handel med värdepapper.