Välkommen till Kreejt AB, en plattform med syfte att skapa värde. Vi gör fundamentala analyser av bolag i syfte att upptäcka möjligheter att köpa andelar i bolag som vi anser kan köpas till ett lägre pris än dess inneboende värde. Priset vägt mot en försiktig hypotes om framtiden säger något om värdet.

Med skillnaden mellan priset vi får betala och vårt uppskattade värde som säkerhetsmarginal, och om vi kan undvika börsens förlorare, så kommer vinnarna ordna resten.