Villkor / integritetspolicy för ditt besök på denna webbplats

På denna webbplats, www.kreejt.se, gäller följande:

Vi mäter ingen statistik på webbplatsen. Vi samlar inte in kontaktuppgifter eller andra personliga uppgifter. Vi planterar inga kakor på din surfenhet.

Denna domän är säker med hjälp av HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) som är ett kommunikationsprotokoll för internet som skyddar data från manipulation och avlyssning mellan användarens dator och webbplatsen.

Om du mailar Kreejt AB så tolkar vi det som att du tycker det är okej att vi känner till din e-postadress och att vi eventuellt sparar den på obestämt tid i vår kontaktbok. Du ger alltså på detta vis ditt samtycke till detta.
Om du anger andra personliga uppgifter i de mail du skickar till oss så tolkar vi också detta som att du ger oss tillåtelse, dvs ditt samtycke, att spara dessa uppgifter på obestämd tid och på sätt som vi finner lämpligt.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna, varifrån uppgifterna har hämtats. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du kan också anmäla till oss att du vill att vi raderar uppgifter om dig.

Vid behov, kontakta oss på hakan.liljeqvist@kreejt.se.