Om Kreejt AB

Kreejt är idag ett litet privat familjeföretag som har långsiktiga ambitioner och som verkar för att skapa värde, mening och glädje. Här är något om bolagets bakgrund och dess grundare och ägare Håkan Liljeqvist.

Grundare till Kreejt AB är Håkan Liljeqvist, född 1975, från den småländska byn Horda i Jönköpings Län. Under 2005 tog Håkan ut sin examen efter att ha avslutat sina studier i Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Växjö Universitet.

Hösten 2007 grundade han sitt företag som en enskild firma och under vintern 2010 ombildades rörelsen till aktiebolag och fick då bolagsnamnet Kreejt AB.

Bolagets verksamhetsområde var från början digital marknadsföring. Men redan från start fanns strategin att Kreejt AB skulle fördela sitt kassaflöde mellan den egna verksamheten och samtidigt söka investeringar i andra tillgångar för att bygga värde och stabilitet. Över tid var denna strategi så framgångsrik att investeringarna skapade mer värde än insatserna inom digital marknadsföring. Ett definitivt beslut om att skifta verksamheten till att främst jobba med investeringar togs den 1 maj 2019.

Korta fakta om investeringarna i Kreejt AB:

  • Investeringarna sker till främsta del i två företagsägda kapitalförsäkringar och till mindre del i en aktiedepå.
  • Kreejt AB har än så länge enbart investeringar i noterade bolag.
  • Investeringsprinciperna bygger på fundamental företagsanalys, att verka inom sin ”circle of competence”, att bygga en hypotes kring bolagen vi investerar i, långsiktighet och att nogsamt bevaka äggen i fågelboet.

Om man kan tillskriva ett bolag egenskaper så skulle vi vilja påstå att Kreejt AB är tålmodigt och långsiktigt. Den här filosofin beskrivs väldigt bra i detta citat från Warren Buffett:

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

F-skatt innehas från och med 2007-09-03. Företagets organisationsnummer är 556826-9533 (VAT: SE556826953301) och bankgironummer är 5726-0887.

Bolagsdata och årsredovisningar går att ta del av här.

Kreejt AB har ett helägt dotterbolag – Möbleriet Jönköping AB – vars verksamhet är möbeltapetsering, dvs. omklädsel och stoppningsarbeten av möbler.