Om Kreejt AB

Kreejt är idag ett litet privat familjeföretag som har långsiktiga ambitioner och som verkar för att skapa värde, mening och glädje. Här är något om bolagets bakgrund och dess grundare och ägare Håkan Liljeqvist.

Grundare till Kreejt AB är Håkan Liljeqvist, född 1975, från den småländska byn Horda i Jönköpings Län. Under 2005 tog Håkan ut sin examen efter att ha avslutat sina studier i Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Växjö Universitet.

Hösten 2007 grundade han sitt företag som en enskild firma och under vintern 2010 ombildades rörelsen till aktiebolag och fick då bolagsnamnet Kreejt AB.

Bolagets verksamhetsområde var från början digital marknadsföring. Men redan från start fanns strategin att Kreejt AB skulle fördela sitt kassaflöde mellan den egna verksamheten och samtidigt söka investeringar i andra tillgångar för att bygga värde och stabilitet. Över tid var denna strategi så framgångsrik att investeringarna skapade mer värde än insatserna inom digital marknadsföring.

Idag är Kreejt AB två saker; en plattform för investeringar av eget kapital och ett ägarbolag.

Investeringar av Kreejts kapital

Här följer korta fakta om investeringarna i Kreejt AB:

  • Investeringarna sker i två företagsägda kapitalförsäkringar med innehav i noterade bolag och fonder.
  • Investeringarna syftar till att skapa värde och kassaflöde för Kreejt AB och dess ägare.
  • Investeringsprinciperna bygger på fundamental företagsanalys, att verka inom sin ”circle of competence”, att bygga en hypotes kring bolagen vi investerar i, långsiktighet och att nogsamt bevaka äggen i fågelboet.

Kreejt AB:s investeringsfilosofi förklaras enklast med två ord; tålmodighet och långsiktighet. Den här filosofin beskrivs också väldigt bra i detta citat från den legendariska investeraren Warren Buffett:

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Ägarbolaget Kreejt

Kreejt är ett ägarbolag som genom att vara långsiktig och aktiv ägare förvaltar och utvecklar ett antal företag. Syftet är att äga andelar i andra bolag som skapar värde för samhälle och människor.

Innehav där Kreejt är hel- eller delägare:

Möbleriet Jönköping AB
Det helägda dotterbolaget Möbleriet Jönköping AB är en tapetserarverkstad som har varit verksamt sedan 2018.

Möbleriet erbjuder tjänster och hantverk som ger nytt liv till gamla möbler. I tapetserarverkstaden på Klostergatan 52 i Jönköping kan kunderna också se och köpa ett stort sortiment av möbeltyger och tapetserarmaterial.

Möbleriet är anslutet till branschorganisationen Sveriges Tapetserarmästare, STM, och det innebär en trygghet för dig som kund då du kan vara säker på att du jobbar med en hantverksspecialist med dokumenterad erfarenhet som följer ARN:s riktlinjer och har en ansvarsförsäkring.

Läs mer om Möbleriet här.


Övrig fakta om Kreejt AB:
Kreejt AB innehar F-skatt allt sedan 2007-09-03. Företagets organisationsnummer är 556826-9533 (VAT: SE556826953301) och bankgironummer är 5726-0887. Bolagsdata och årsredovisningar går att ta del av här.