Ett nytt kapitel

Detta är det första memorandum som jag författar om mitt bolag. Min tanke med dessa texter är att förklara hur verksamheten bedrivits, hur mina tankar har gått, vilka beslut som tagits och så vidare. Jag hoppas att du som läsare ska finna värde i detta och kommande brev.

Dessa memorandum kommer att publiceras här på bolagets webbplats. Ambitionen är att skriva ett varje år som publiceras i slutet av januari. Det kan dock bli fler och också andra typer av texter som rör verksamheten, innehav eller annat relaterat.
Eftersom Kreejt AB verkar med brutet årsbokslut (räkenskapsåret börjar 1:e maj och slutar 30:e april) så kommer dessa brev inte följa räkenskapsåret utan istället följa kalenderåret. Årsredovisningen redovisas dock så snart den finns tillgänglig.

Nu, något om mitt bolag för eventuellt nytillkomna läsare. Kreejt AB grundades 2010 och syftet med bolaget var då att bedriva verksamhet inom digital marknadsföring. Tiden går, vi förändras och så även detta bolag. Det som från början var en sidoverksamhet och strategi för att skapa en stabilitet i företaget, att investera bolagets fria tillgångar i aktier, har nyligen blivit dess huvudgren. Detta är helt enkelt ett nytt kapitel i Kreejts historia.

Det är dock ingen slump utan ett aktivt beslut och en målbild som jag levt med länge. I och med den 1 maj 2019 så tog jag dock ett aktivt beslut om detta skiffte och därefter har mitt fokus varit att investera och förvalta bolagets kapital på bästa sätt.

Den strategi som ligger till grund för hur jag jobbar med investeringar kan kortfattat förklaras på följande vis:

Vi föredrar att köpa andelar i bolag (aktier) som vi anser kan köpas till ett lägre pris än dess inneboende värde.

Denna strategi kallas ofta värdeinvestering. Värdeinvesterare söker aktivt efter företag som de bedömer att marknaden har undervärderat. De tror att marknaden överreagerar på goda och dåliga nyheter, vilket resulterar i rörelser i aktiekurserna som inte överensstämmer med företagets långsiktiga fundamenta. Detta resulterar i att det uppstår möjligheter för värdeinvesterare att köpa dessa tillgångar till ett bra pris och med säkerhetsmarginal när marknaden är överdrivet pessimistisk eller har missbedömt bolaget i fråga.

I sammanhanget kan det också vara viktigt att förklara att Kreejt AB är ett privat aktiebolag som enbart förvaltar och investerar sitt eget kapital. Det är alltså inte en fond eller på annat sätt en plattform som är öppen för allmänheten. Bolaget ägs till 100% av mig och i nuläget finns inte möjligheten att köpa aktier i bolaget.

När jag ser tillbaka på den första tiden sedan den 1:e maj 2019 så kan jag konstatera att det blivit en bra start. 2019 avslutades starkt och perioden 1:e maj till 31:e december ökade portföljens värde med +11,11%. Kalenderåret 2020 var som vi alla vet mycket speciellt. Världen upplevde en pandemi. Marknaden störtade under våren men tack och lov hade vi mycket kapital på sidlinjen och vågade investera detta när det såg som mörkast ut på marknaden. 2020 slutade på +62,82% för Kreejts portfölj.

Detta nya kapitel har alltså fått en bra start men jag är väl medveten om att det inte är ett sprintlopp jag påbörjat. Detta är ett marathon.

Allt gott! / Håkan Liljeqvist